Γενικοί όροι

Η ιστοσελίδα του www.Omiqron έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «Κατακουζηνού Ευστρατία» με ΑΦΜ 053414425 και Αρ.ΓΕΜΗ 41016406000 για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες και επισκέπτες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου. Η εταιρεία εδρεύει στην Κωσταντίνου Καραμανλή 50, Αϊ Γιάννη Καλαμαριά στην Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 805006.

Η εταιρεία παρακαλεί να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα δηλώνετε πως αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και ότι συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.

Η Omiqron διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ’ επανάληψη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από μέρους σας κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης δηλώνει την αποδοχή των νέων προσαρμοσμένων όρων χρήσης. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και, σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε αλλαγή, να διακόψετε αμέσως την χρήση αυτής.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: info@omiqron.gr

 

Ακρίβεια περιεχομένου

Η Omiqron καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο.

Τυχόν λανθασμένες πληροφορίες ή τυπογραφικά λάθη στις τιμές που παρεισέφρησαν κατά την καταχώρηση των προϊόντων προς πώληση στην ιστοσελίδα δεν δεσμεύουν την εταιρεία.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του Περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη Omiqron ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπετέ από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Omiqron. Η εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης, ενώ η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

H Omiqron λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, καθώς η εν λόγω ιστοσελίδα πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα, η Omiqron δεν δύναται να παρέχει εχέγγυα ότι η ιστοσελίδα δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα διακοπής λειτουργίας, ταχύτητας, ασφάλειας ή τυχόν άλλα λάθη.

Σε καμία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται η Omiqron για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν υποστείτε ως χρήστες και η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, την πλοήγηση σε αυτές, τη χρήση των υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε τυχόν ζημία οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα του περιεχομένου του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, για τη μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία προτρέπει τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επικαιροποιημένο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω αυτής και φέρουν πλήρως την ευθύνη σχετικώς.

Η εταιρεία πράττει τα δέοντα έτσι ώστε τα ελαττώματα να διορθώνονται και η ιστοσελίδα και ο κομιστής (server) που τη φιλοξενεί να είναι απολύτως ελεύθερα ιών λογισμικού (virus), κολλημάτων (bugs) ή άλλων ελαττωμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμα και από αμέλεια, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου, ή καταστεί δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν, για οποιαδήποτε τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν ή ακόμα εάν εντοπιστούν “ιοί” ή τυχόν άλλα επιβλαβή λογισμικά και τυχόν μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα (γνωστοί ως “hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της.

Επίσης, η  Omiqron δεν ευθύνεται για ζητήματα που τυχόν προκύψουν από την τηλεφωνική εταιρεία που χρησιμοποιεί καθώς και από την εταιρεία παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet Access Providers). Οι εταιρείες αυτές είναι υπεύθυνες για την τεχνική δρομολόγηση της επικοινωνίας προς τον αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας παρέχεται στο κοινό η συγκεκριμένη υπηρεσία και ως εκ τούτου οι ίδιες ευθύνονται για τυχόν ελαττώματα που σχετίζονται με το μέσο, δηλαδή για τυχόν μη διαθεσιμότητα του δικτύου, για αδυναμία τεχνικής διαβίβασης της παραγγελίας, για την παράλειψη λήψης μέτρων ασφαλείας του δικτύου, διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του χρήστη από τηλεπικοινωνιακή απάτη.

Ως χρήστες καλείστε και αναμένεται, με ευθύνη σας, να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων σας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από τον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνουν οι χρήστες και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος.

Η Omiqron χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.

Η Omiqron δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.

Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών ιστότοπων, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτούς και την πολιτική που ακολουθείται στους διαδικτυακούς αυτούς ιστότοπους σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Omiqron παρέχει αυτούς τους συνδέσμους, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Το γεγονός ύπαρξης τέτοιων συνδέσμων άλλων ιστοσελίδων δεν υποδηλώνει ότι η Omiqrons αποδέχεται και εγκρίνει το περιεχόμενο τους. Επομένως για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει ή συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία σας, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο ιστότοπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοιο ιστότοπο.

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

 

Ευθύνη χρηστών

Ως χρήστες οφείλετε αφενός μεν να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως χρήστες/επισκέπτες συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για να προξενήσετε βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο, να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη, να αποκτήσετε πρόσβαση, διαδώσετε, επεξεργαστείτε, αλλοιώσετε και γενικότερα προσβάλετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων ή να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Omiqron

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή απέναντι στο νόμο, ως χρήστες/επισκέπτες υποχρεούστε να αποζημιώνετε τη Omiqron για κάθε θετική και αποθετική της ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

Εμπιστευτικότητα

Η εταιρεία συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά την εγγραφή σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας και την εκπλήρωση της προσήκουσας πώλησης των προϊόντων της. Συγκεκριμένα συλλέγει: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το όνομα χρήστη Skype και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Επίσης, η εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα σας που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πληρωμή, δηλαδή τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας καθώς και τον κάτοχο αυτής ή να σας παραπέμψει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συνεργαζόμενη με την εταιρεία τράπεζα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας.

Ως χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Omiqron θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι την προσήκουσα πώληση των προϊόντων της για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τη φύση των συναλλαγών.

Η Omiqron τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, εκτός εάν προηγουμένως έχουν ενημερωθεί και συναινέσει οι χρήστες. Ειδικώς, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που αυτό ρητά προβλέπεται από το νόμο και ιδίως στις περιπτώσεις εκτέλεσης σχετικής δικαστικής απόφασης, ανακριτικής ή Εισαγγελικής παραγγελίας.

Η Omiqron ακολουθεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της λοιπής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη συμμόρφωση της εταιρείας με το Ν. 4624/2019 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Ως χρήστες/επισκέπτες ευθύνεστε για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τη Omiqron χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η Omiqron δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης, που απαιτείται κατά την εγγραφή/σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα, από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από εσάς, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης, καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών προς εσάς σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

 

Ασφάλεια

Η Omiqron αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία που κατέχει η ασφάλεια των συναλλαγών σας καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σας.

 

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας και με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας και την εκπλήρωση της προσήκουσας πώλησης των προϊόντων, η εταιρεία συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας, τη διεύθυνση κατοικίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, την πόλη, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το όνομα χρήστη Skype και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Ως χρήστες είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε όσον το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες και σε καμία περίπτωση να μην δηλώνετε ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε βλάβη στην εταιρεία από δικής σας υπαιτιότητα όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία εγγραφής σας, υποχρεούστε να αποζημιώσετε την εταιρεία.

 

Αγορά προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.Omiqron της εταιρείας Omiqron διαθέτει 8 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Επιλέγοντας μία από αυτές, εμφανίζεται στην αριστερή στήλη της οθόνη σας ένα δέντρο υποκατηγοριών καθώς και φίλτρα για την διευκόλυνσή σας. Με αυτόν τον τρόπο σας δίνεται η δυνατότητα να φτάσετε στο προϊόν που επιθυμείτε ακόμη και με δύο μόνο κλικ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε τον κωδικό του είδους ή οποιοδήποτε στοιχείο από την περιγραφή του χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», ώστε να οδηγηθείτε κατευθείαν σε αυτό. Προτείνεται, πριν προχωρήσετε σε αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, να διαβάσετε ξανά τους όρους χρήσης. Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα email στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Κατόπιν θα λάβετε μία σειρά από emails τα οποία θα σας ενημερώνουν για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Οι ανωτέρω ενημερώσεις δεν δύναται να απενεργοποιηθούν διότι είναι απαραίτητες για την σωστή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Με κάθε αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα Omiqron είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε σωστά στοιχεία επικοινωνίας και παράδοσης και σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας ή/και παράδοσης ή μη λήψης από μέρους σας των ανωτέρω email να ενημερώνετε την εταιρεία χωρίς καθυστέρηση. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός των ημερών που αναφέρονται στην διαθεσιμότητα του εκάστοτε είδους. Συγκεκριμένα:

Διαθέσιμο: Το προϊόν είναι σε απόθεμα και μπορεί να εκτελεστεί άμεσα η παραγγελία σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν θα αποσταλεί εντός 24 ωρών.

1-3 ημέρες παράδοσης: Το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη προμηθευτή της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία δε δύναται να εγγυηθεί για την ακριβή διαθεσιμότητα του προϊόντος.

7-10 ημέρες παράδοσης: Το προϊόν δεν είναι σε απόθεμα στην αποθήκη της εταιρείας και απαιτούνται έως 10 ημέρες για την παραλαβή και αποστολή του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση η Omiqron δε δύναται να εγγυηθεί για την ακριβή διαθεσιμότητα του προϊόντος.

Μη διαθέσιμο: Το προϊόν δεν είναι σε απόθεμα ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του ή έχει καταργηθεί.

Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα παραγγελθεί από την εταιρεία μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας. Θα ενημερωθείτε εντός 5 ημερών για τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ενδεικτικά, για τα προϊόντα εισαγωγής απαιτούνται από 10 ημέρες έως 3 μήνες ανάλογα με το προϊόν και την χώρα προέλευσης, ενώ για τα προϊόντα τα οποία η εταιρεία προμηθεύεται από επιχειρήσεις εντός Ελλάδος απαιτούνται 7-10 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων δεν ξεπερνά τις τριάντα ημέρες εκτός και αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως με email.

 

Τρόποι αποστολής

Courier

Αποστολή της παραγγελίας σας με courier σε 1 έως 3 ημέρες. Τα έξοδα αποστολής είναι 3,70€ για κάθε δέμα έως 5 κιλά και για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1,24€/κιλό. Η χρέωση της αντικαταβολής, σε περίπτωση που επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής είναι 2,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Εντός του καταστήματος μας

Εξοφλείστε και παραλάβετε την παραγγελία σας από την έδρα μας Δευτέρα – Κυριακή  από τις 09:00 έως τις 22:00

Καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας

Η εταιρεία οφείλει να εκπληρώνει την παραγγελία σας  το αργότερο εντός τριάντα ημερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεταγενέστερη ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση προβλημάτων που αφορούν την εταιρεία, όπως προβλήματα με τους προμηθευτές, οφείλετε να δώσετε εύλογη προθεσμία στην εταιρεία για την παράδοση.

Η Omiqron δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ή προκαλείται από ανωτέρα βία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία  δικαιούται παράταση χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  ανωτέρα βία μπορεί να αποτελέσει σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, προβλήματα των προμηθευτών (καθυστέρηση αποστολής ή/και παραγωγής, λάθος διαθεσιμότητα κ.α), κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Επίσης, καθυστέρηση της εκτέλεσης χωρίς ευθύνη της εταιρείας μπορεί να υπάρξει αν είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας.

Εάν τέτοια περιστατικά ανωτέρας βίας διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί και από τα δύο μέρη (χρήστες και εταιρεία) με επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος. Εάν κρίνετε δηλαδή ότι δεν έχετε πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούστε να καταγγείλετε τη σύμβαση πώλησης και η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει εντός τριάντα ημερών το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης, όπως τα έξοδα αποστολής.

 

Τρόποι πληρωμής

Η εταιρεία Omiqron διαθέτει τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

Αντικαταβολή

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας. Ισχύει για συναλλαγές προς ιδιώτες έως 500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (έκδοση απόδειξης λιανικής) και για τους επαγγελματίες/επιχειρήσεις έως 500€ προ ΦΠΑ (έκδοση τιμολογίου). Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, για συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας των ανωτέρω, θα πρέπει να επιλέξετε κατάθεση σε τράπεζα ή πληρωμή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς:

  1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ:IBAN: GR3501715590006559141245545 (Αρ.λογαριασμού: 6559141245545)

 

Στείλτε e-mail στο info@omiqron.gr το καταθετήριο, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας, και η εταιρεία θα εκτελέσει την παραγγελία σας. H καταθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την παραγγελία. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται.

Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να εξοφλήσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα.

Πολιτική Δόσεων

Για πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, υπάρχει η δυνατότητα έως και 12 άτοκων δόσεων.

Με PayPal

Επιλέγοντας πληρωμή μέσω PayPal, τον πιο αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές, μεταφέρεστε στην σελίδα του PayPal για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε PayPal μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.

Επιστροφή, αντικατάσταση προϊόντων

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που σας απεστάλησαν από την εταιρία σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας και σε κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί γραπτή ενημέρωση προς την εταιρεία. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται αχρησιμοποίητα και ακριβώς στην κατάσταση που τα παραλάβατε και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως απόδειξη ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής σας επιβαρύνουν πλήρως. Η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών.

 

Πολιτική επιστροφών για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Omiqron μέσα από το διαδίκτυο στον ιστότοπο www.Omiqron.gr.

Επιστροφή Προϊόντων

Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες με την απόδειξή/ τιμολόγιό σας, το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και το απόκομμα πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα).

Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε μόνοι σας τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Omiqron, η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς μπορεί να τα επιστρέψει για εσάς με μία επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων σας εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας και το βάρος των εμπορευμάτων.

Τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία. Συμφωνείτε να φροντίζετε την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που τα παραδώσετε στην εταιρεία ή στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ή την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε η Omiqron δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τυχόν όρους εγγύησης των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, το οποίο οφείλεται στην εταιρεία, ή σε περίπτωση που λείπει από το προϊόν ορισμένη συνομολογημένη ιδιότητα, τότε, ως χρήστες έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την πώληση που συνήψατε με την εταιρεία, εκτός αν το πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος είναι επουσιώδες.

Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε αφού πρώτα αιτηθείτε την χωρίς επιβάρυνσή σας διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με κάποιο άλλο ή τη μείωση του τιμήματος.

Αν επιλέξετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν με το ελάττωμα και η εταιρεία οφείλει να σας επιστρέψει το τίμημα και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Επιστροφή αντίτιμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, η εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, PayPal) εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία γραπτώς.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιείται λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας, θα σας επιστραφεί το ποσό που δαπανήσατε για το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων που αγοράσατε από την εταιρεία στο χώρο σας και θα καλύψει και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων από εσάς προς την εταιρεία (εξαιρουμένων των εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος μεταφοράς άλλος από αυτόν που χρησιμοποιεί ή/και σας πρότεινε η εταιρεία ).

Η επιστροφή του αντίτιμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνάει το διάστημα των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Ο χρόνος έναρξης του δεκατετραήμερου χρονικού διαστήματος  ξεκινάει αφού ενημερώσετε γραπτώς την εταιρία για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων και αφού η εταιρεία δεχτεί την επιστροφή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων είναι να έχει προηγηθεί η επιστροφή των προϊόντων στην κατάσταση και με τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω.

Για την εκτέλεση της επιστροφής των προϊόντων, παρακαλείσθε να αποστείλετε email στο info@e-basis.gr ώστε να ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων και να σας καθοδηγήσει για τα περαιτέρω βήματα.

 

Επικοινωνία

Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τους παραπάνω όρους χρήσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.